Szabadulás – Kerengő (részlet)
Jan 01
Szabadulás – Kerengő (részlet)
Azon az estén is átsétáltam a téren, és a lámpák csak elszórtan világítottak. Amint a lefelé vezető lépcsőhöz értem, föltűnt a sátrak rengetege, s hogy van, ahol ketten-hárman ülnek egy-egy négyzetméteren. A lépcső levitt egészen az alapig, ahol már nem csak a fejek tűntek föl, de a kezek, a lábak is, egy-egy ember a maga egészében.
Szabadulás – részlet
Oct 17
Szabadulás – részlet
Szinte teljesen sötét volt már az ég, mikor kiléptem a nagy, kovácsoltvas kapun. Szemerkélt az eső, és éreztem, ahogy a tarkómra hullnak a cseppek. Szűrt, sárga fényben ázott az utca és hűvös volt minden, a gyomrom környékét kivéve. Az elszívott cigaretták íze, az a kesernyés háttérzaj a számban egyre jobban izgatta a torkomat. Föl-fölvillant az a festmény a falon, és a különféle tárgyak, amiket az irodában láttam. Fekete arca is, de közben a hangját képtelen voltam felidézni. A szavai ugyan ott kavarogtak a fejemben, de ijesztő volt, hogy nem az zavar, amit mondott, hanem hogy nem tudom visszaidézni a hangja tónusát. Azt sem tudtam, magas-e vagy mély. És így azt éreztem, hogy képtelen vagyok bármit, legfőképp nemet mondani, mintha nem tudnám, kihez beszélek. Zavart a seb a számban. Kiegyenesedve a gyomrom is fájt, és olyan ürességérzet lepett el, mintha túl lettem volna mindazon, ami miatt émelyegtem. Kijjebb húzódtam, hogy ha már esik, akkor élvezhessem, ahogy lassan szétoszlik az arcomon a könnyű permet.
Irány észak
May 31
Irány észak
Mi a szart kiabál már megint ez a nő, hasít beléd a gondolat, miközben haladsz végig a gangon, és azon jár az agyad, bezártad-e egyáltalán az ajtót.
Vendégjáték
May 12
Vendégjáték
Csörgött a telefon, fölvettem. Este nyolc, akkorra menjek, mindenképp öltönyben, ez és ez a cím, ne legyek túl rikító és ne is játsszak túl hangosan, mondta a férfi a vonal túloldalán, és én csak annyit feleltem, hogy rendben, ott leszek.
Hajsza
Jan 24
Hajsza
Éles fény hatol a szemembe, mikor kilépek a kávézó ajtaján. Valaki meglökte a vállam, de hiába nézek vissza, nem látok szinte semmit, a szemüvegem homályos.
Spirál
Jan 24
Spirál
Hason fekve ébredt. A szemgödre tele volt könnyel, egy álom maradékával. Zsibbadt a bal karja, alig bírta mozdítani, és az ablakon túlról áradó fény zavarni kezdte a szemét.
Hárman
Jan 24
Hárman
Előző este a három részből álló égősor két tagja csődöt mondott, és nem villant fel soha többé, így tulajdonképpen sötétben kellett matatnom a konyhában.
Gerely
Jan 24
Gerely
Apám megvert ma is. Nem olyan keményen, mint szokott, de azért fájt. Sajog a hátam, a derekam. Ott vékony a bőr, s ha szíjjal ver, azon a helyen csíp a legjobban. Nehéz, zsíros szag terjengett a levegőben, mikor hazaértem. Félhomály szorította össze a hosszúkás előszobát.
Reggeltől reggelig
Jan 24
Reggeltől reggelig
A plafon fehér négyszöge tárul eléd, mikor fölnyitod a szemed. Édeskés íz lepi el a szádat, mintha tejbe dugnád a nyelved, az első mozdulat csak egy biccentés. Nem vagy teljesen magadnál.
Betelgeuse
Jan 24
Betelgeuse
„Mintha egy másik hold is sütne az éjszakai égbolton” – ez a mondat szivárog a rádióból, miközben tekergetem a sávváltót, hátha megszűnik a mellette motozó, idegtépő zörej.
Lefekvés előtt, ébredés után
Jan 18
Lefekvés előtt, ébredés után
Lefekvéshez készülődtem. Pontosabban, hogy imádkozzak, mikor váratlanul megcsörrent a telefon. Hátrahőköltem, mert azonnal lüktetni kezdett bennem a vér a berregő hang miatt. Fölkaptam a kagylót, hogy megszűnjön a falakról visszaverődő zörej.